rejestracja

Zdiagnozuj problem – bok stopy

W wybranym obszarze występują:

Niewydolność ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego

Uszkodzenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego charakteryzuje się bólem i obrzękiem pod kostką przyśrodkową oraz nierzadko w okolicy podeszwowo-przyśrodkowej części stopy. Obserwuje się niepełną, często bolesną supinację tyłostopia przy próbie wielokrotnego wspięcia na palce. Stopa z postępującą niewydolnością mięśnia piszczelowego tylnego jest narażona na stopniową progresję płaskostopia podłużnego w wieku dorosłym. (więcej)


Zespół kanału stępu (neuropatia nerwu piszczelowego tylnego)

Ucisk nerwu piszczelowego tylnego na wysokości kanału stępu wywołuje takie objawy jak: • mrowienie, drętwienie i pieczenie pod kostką przyśrodkową i/lub w obszarze unerwianym przez nerw piszczelowy (podeszwa stopy, palce), • ból może czasami promieniować proksymalnie w kierunku goleni, • powyższym dolegliwościom często towarzyszy osłabienie siły mięśni zginaczy palców. (więcej)


Skręcenie kostki – skręcenie stawu skokowego

Do skręcenia kostki dochodzi najczęściej w trakcie aktywności sportowej o dużej komponencie nagłych zwrotów, zatrzymań oraz w sportach kontaktowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna). Nierzadko jednak, do naciągnięcia lub uszkodzenia więzadeł stawu skokowego wystarczy złe postawienie stopy na podłożu po zwykłym potknięciu się w trakcie chodu. (więcej)

Choroba Kohlera

Choroba Kohlera należy do jałowych martwic kości, które są zespołami chorobowymi polegającymi na martwicy kości powstającymi bez udziału zakażenia (bez obecności drobnoustrojów chorobotwórczych). Uważa się, że jałowe obumieranie kości może być spowodowane miejscowymi zaburzeniami jej ukrwienia. Choroba Kohlera dotyczy martwicy kości łódkowatej. Występuje najczęściej u chłopców pomiędzy 3 a 12 rokiem życia. Do objawów należy ból po grzbietowo-przyśrodkowej stronie stopy nasilający się w trakcie chodu oraz lekki obrzęk i tkliwość palpacyjna tej okolicy. (więcej)

Patologie ścięgna Achillesa

Dolegliwości bólowe ścięgna Achillesa są najczęściej spowodowane jego nadmiernym przeciążeniem, np. treningiem biegowym z dużą komponentą podbiegów czy częstym bieganiem po nierównym podłożu. Ryzyko przeciążenia jest większe, gdy posiadasz ograniczony zakres zgięcia grzbietowego w stawie skokowym i/lub gdy jesteś posiadaczem stóp płasko-koślawych. (więcej)


Dodatkowa kość trójkątna

Kość trójkątna stanowi niezrośnięty fragment tylnej części kości skokowej. Kość trójkątna może zostać odłamana od kości skokowej w wyniku urazu skrętnego stopy. Najczęściej jej obecność nie powoduje poważnych objawów. (więcej)

Pięta Haglunda

Pięta Haglunda to zgrubienie w okolicy przyczepu ścięgna Achillesa do kości piętowej. Zgrubienie to jest widoczne gołym okiem, w obrazie RTG prezentuje się jako zaostrzenie tylno-górnej krawędzi kości piętowej. (więcej)


Patologie ścięgna Achillesa

Istotą dolegliwości bólowych stanowi zwyrodnienie ścięgna (tendinosis) oraz zaburzenie układu włókien kolagenowych, które to ścięgno budują. Ból zlokalizowany jest najczęściej na przebiegu ścięgna Achillesa na wysokości ok. 4-5cm nad piętą. Jest to najsłabiej ukrwiony odcinek ścięgna Achillesa, dlatego w tym rejonie dochodzi najczęściej do niekorzystnych zmian. Ból z reguły pojawia się podczas aktywności fizycznej oraz rano przy pierwszych krokach po wstaniu z łóżka. (więcej)

Neuralgia Baxtera

Ból przyśrodkowej powierzchni pięty może wskazywać na neuralgię nerwu Baxtera czyli podrażnienie jednej z gałęzi nerwu podeszwowego bocznego. Nerw Baxtera stosunkowo często ulega uwięźnięciu między mięśniem czworobocznym podeszwy a mięśniem odwodzicielem palucha. Ucisk nerwu może również zachodzić w wyniku różnych stanów patologicznych toczących się w obrębie stopy takich jak: obrzęk zapalny czy obecność zrostów i blizn pourazowych. (więcej)

Zapalenie rozcięgna podeszwowego

Jeśli przy pierwszych krokach po wstaniu z łóżka odczuwasz ból podeszwowej strony pięty, który ulega stopniowemu złagodzeniu w trakcie dnia, prawdopodobnie Twoje rozcięgno podeszwowe uległo przeciążeniu. Rozcięgno podeszwowe biegnie podeszwową stroną stopy od pięty aż do palców. Ból w trakcie chodu pojawia się dlatego, ponieważ rozcięgno podeszwowe z każdym krokiem napina się, biorąc udział w podtrzymaniu łuku podłużnego stopy. Jeśli mamy do czynienia z ostrym stanem zapalnym, ból może być tak silny, że uniemożliwi Ci położenie pięty na podłożu i zmusi do nieprawidłowego obciążenia stopy na przodostopiu. Jeśli uprawiasz bieganie, ból może zaostrzyć się podczas treningu. (więcej)


Choroba Ledderhose’a

Choroba Ledderhose’a polega na tworzeniu się zwłóknień w obrębie rozcięgna podeszwowego stopy. Pod skórą w okolicy łuku podłużnego można wyczuć twarde niebolesne guzki. Rozpoznanie potwierdza się badaniem USG, w którym najczęściej w środkowej części rozcięgna podeszwowego stwierdza się obecność guzków o specyficznych cechach. Zmiany te nie występują w miejscu przyczepu rozcięgna do guza piętowego.

Choroba najczęściej przebiega bezobjawowo, choć zdarzają się przypadki, w których guzek występuje w obrębie obciążanej powierzchni stopy, prowadząc do dyskomfortu w trakcie chodu. (więcej)


Neuralgia nerwu podeszwowego przyśrodkowego

Bóle przyśrodkowej części podłużnego łuku stopy mogą niekiedy wynikać z uwięźnięcia nerwu podeszwowego przyśrodkowego będącego jednym z odgałęzień nerwu piszczelowego tylnego.

Ponadto, nerw podeszwowy przyśrodkowy zaopatruje palce I-III, które również mogą zostać objęte dolegliwościami w postaci mrowienia lub drętwienia. Ucisk nerwu spowodowany jest przeważnie konfliktem tego nerwu z mięśniem odwodzicielem palucha, co stosunkowo często zdarza się w przypadku stopy płasko-koślawej. (więcej)

Zapalenie rozcięgna podeszwowego

Jeśli przy pierwszych krokach po wstaniu z łóżka odczuwasz ból podeszwowej strony pięty, który ulega stopniowemu złagodzeniu w trakcie dnia, prawdopodobnie Twoje rozcięgno podeszwowe uległo przeciążeniu. Rozcięgno podeszwowe biegnie podeszwową stroną stopy od pięty aż do palców.

Ból w trakcie chodu pojawia się dlatego, ponieważ rozcięgno podeszwowe z każdym krokiem napina się, biorąc udział w podtrzymaniu łuku podłużnego stopy. Jeśli mamy do czynienia z ostrym stanem zapalnym, ból może być tak silny, że uniemożliwi Ci położenie pięty na podłożu i zmusi do nieprawidłowego obciążenia stopy na przodostopiu. Jeśli uprawiasz bieganie, ból może zaostrzyć się podczas treningu. (więcej)


Atrofia poduszki tłuszczowej pięty

Częste noszenie butów z twardą podeszwą, bieganie po twardym podłożu, otyłość oraz złe ustawienie pięty mogą powodować stopniową degradację poduszki tłuszczowej polegające na przesunięciu się tkanki tłuszczowej z centrum pięty na jej brzegi. Skutkuje to utratą zdolności tkanki tłuszczowej do absorpcji wstrząsów. Obciążenia zaczynają być przenoszone przez ścieńczałą skórę na kość piętową, wywołując przewlekłe dolegliwości bólowe pięty. (więcej)


Choroba Haglunda-Severa

Choroba Haglunda Severa należy do jałowych martwic kości, które są zespołami chorobowymi polegającymi na martwicy kości powstającymi bez udziału zakażenia (bez obecności drobnoustrojów chorobotwórczych). Uważa się, że jałowe obumieranie kości może być spowodowane miejscowymi zaburzeniami jej ukrwienia.

Choroba występuje najczęściej między 9 a 13 rokiem życia. Do objawów należą bóle okolicy pięty nasilające się po długotrwałym chodzeniu lub bieganiu. Zazwyczaj obecna jest tkliwość palpacyjna oraz obrzęk w okolicy guza piętowego. Po znacznym przeciążeniu tej okolicy ból może być tak silny, że zmusza do stawiania stopy na przodostopiu z pominięciem pięty. (więcej)


Neuralgia Baxtera

Ból przyśrodkowej powierzchni pięty może wskazywać na neuralgię nerwu Baxtera czyli podrażnienie jednej z gałęzi nerwu podeszwowego bocznego.

Nerw Baxtera stosunkowo często ulega uwięźnięciu między mięśniem czworobocznym podeszwy a mięśniem odwodzicielem palucha. Ucisk nerwu może również zachodzić w wyniku różnych stanów patologicznych toczących się w obrębie stopy takich jak: obrzęk zapalny czy obecność zrostów i blizn pourazowych. (więcej)

Uszkodzenie stawu Lisfranca

Staw Lisfranca (staw stępowo-śródstopny) łączy trzy kości klinowate i kość sześcienną z pięcioma kośćmi śródstopia.

Do urazów na tym poziomie dochodzi najczęściej w wyniku :

  • gwałtownego obciążenia masą ciała stopy pozostającej w zgięciu podeszwowym (sporty kontaktowe o dużej komponencie biegu, zatrzymań i skoków),
  • bezpośredniego uderzenia w stopę lub zakleszczenia stopy (wypadki motocyklistów).
(więcej)

Halluks valgus

Zniekształcenie to wiąże się z zaburzeniem układu szkieletu stopy, w którym pierwsza kość śródstopia odsuwa się od drugiej, przodostopie ulega poszerzeniu, a paluch ustawia się w koślawości. Gdy stopień patologicznego ustawienia palucha jest znaczny, paluch może nawet przemieścić się pod drugi palec stopy, wymuszając jego uniesienie i ustawienie w nieprawidłowej pozycji młotkowatej. Paluch może być dodatkowo zrotowany wokół własnej osi w taki sposób, że płytka paznokcia zwrócona jest ku pozostałym palcom stopy. Koślawość palucha przeważnie występuje wraz z płaskostopiem poprzecznym i pociąga za sobą szereg problemów takich jak: (więcej)


Paluch sztywny

Paluch sztywny jest to schorzenie obejmujące pierwszy staw śródstopno-paliczkowy (I MTP, I metatarsophalangeal joint) objawiające się stopniową utratą zakresu zgięcia grzbietowego palucha. Ograniczeniu ruchomości towarzyszy zwykle ból stawu zwłaszcza w końcowym zakresie ruchu. Wspięcie na palce może nie być możliwe, a chód cechuje się przymusowym przetaczeniem stopy po zewnętrznej krawędzi. (więcej)


Podagra

Mianem podagry określa się zespół objawów dotyczących pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego palucha, które wynikają z odkładania się w tym stawie nadmiaru kwasu moczowego w postaci tzw. guzków dnawych. Prowadzi to do częstych stanów zapalnych, a w efekcie stopniowej degradacji chrząstki i szybszych zmian zwyrodnieniowych stawu. (więcej)


Patologie trzeszczek

Trzeszczki to dwie małe kosteczki zlokalizowane w okolicy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego od strony podeszwowej przodostopia. Łączą się one z więzadłami oraz ścięgnami mięśni (tzw. aparat trzeszczkowy), biorąc udział w przenoszeniu sił w trakcie przetaczania stopy, umożliwiając sprawne wybicie z palucha w trakcie chodu. Ich rolą jest również optymalna dystrybucja nacisków na podeszwie przodostopia poprzez nakierowanie obciążenia na fizjologiczny punkt podporu stopy, jakim jest okolica głowy I-wszej kości śródstopia. Ponadto, pełnią funkcję amortyzującą uderzenia stopy o podłoże. (więcej)

Wrastający paznokień

Zniekształcenia palców II-V: palce młotkowate, młoteczkowate, szponiaste

Najczęstszą przyczyną zniekształceń palców jest noszenie nieprawidłowego obuwia. Za mały rozmiar buta lub ścięty czubek ogranicza ruchomość palców i jednocześnie ustawia je w nienaturalnej pozycji.

Stopniowemu osłabieniu ulegają mięśnie, które stabilizują paliczki bliższe palców. Ponadto, może dojść do mechanicznego urazu palca. Częste noszenie obuwia typu balerinki lub japonki prowadzi natomiast do sytuacji, w której podświadomie napinamy mięśnie leżące po grzbietowej stronie stopy, by zapobiec zsuwaniu się obuwia ze stopy. W efekcie, doprowadzamy do utrwalania się dysbalansu napięć mięśniowych pomiędzy prostownikami a zginaczami palców. Z biegiem czasu prowadzi to do zmian w ustawieniu palców. (więcej)

Płaskostopie poprzeczne

Najczęstszym objawem wynikającym z płaskostopia poprzecznego jest ból stopy odczuwany w okolicy podeszwowej strony przodostopia. Dolegliwości mogą mieć różne nasilenie – od przejściowego dyskomfortu podczas długotrwałego chodzenia aż do bólu uniemożliwiającego swobodne postawienie stopy. Możesz mieć wręcz wrażenie, że stąpasz po twardych kamykach zlokalizowanych na środku przodostopia. (więcej)


Nerwiak Mortona

Ból będący objawem nerwiaka Mortona odczuwany jest najczęściej w przestrzeni między III i IV lub rzadziej między II i III kością śródstopia. Ból ma przeważnie charakter mrowienia, pieczenia i drętwienia. Te nieprzyjemne odczucia mogą promieniować w kierunku palców, ponieważ istotę neuralgii Mortona stanowi ucisk nerwu międzypalcowego zaopatrującego palce.(więcej)

Bunionette

Problem odczuwany jest głównie jako ból i dyskomfort z boku przodostopia (od strony małego palca), czemu może towarzyszyć miejscowa hiperkeratoza (stan nadmiernie zrogowaciałej skóry, odciski) z powodu ucisku i ocierania przez zbyt wąski czubek buta. Często dochodzi do zapalenia kaletki maziowej znajdującej się w tej okolicy, co predysponuje do pojawienia się obrzęku i zwiększenia stopnia tkliwości.

Czym jest Bunionette?

Bunionette to zniekształcenie V-tej kości śródstopia i najmniejszego palca w stopie charakteryzujące się nadmiernym uwydatnieniem wyniosłości bocznej w okolicy piątego stawu śródstopno-paliczkowego. Piąty palec ustawia się analogicznie jak paluch koślawy, tyle, że po przeciwnej stronie przodostopia. Bunionette często występuje w połączeniu z płaskostopiem poprzecznym, gdzie spłaszczony łuk poprzeczny powoduje poszerzenie stopy. (więcej)

Złamania piątej kości śródstopia

Charakterystycznymi objawami dla złamania piątej kości śródstopia są: ból, zasinienie okolicy bocznego brzegu stopy, obrzęk oraz trudności w pełnym obciążaniu kończyny.

Rodzaje złamań

Wyróżnia się typy złamań piątej kości śródstopia w zależności od lokalizacji: (więcej)

Dysfunkcja kości sześciennej

Kość sześcienna położona jest w przód od kości piętowej po stronie zewnętrznej stopy. Razem z kośćmi klinowatymi współtworzy łuk poprzeczny. Jej prawidłowa biomechanika umożliwia ekonomiczne przetaczanie stopy w trakcie chodu lub biegu.

Zablokowanie kości sześciennej w ustawieniu dogrzbietowym często występuje u osób nadmiernie obciążających brzeg boczny stopy (supinatorzy, osoby ze szpotawym ustawieniem podudzi). Może to prowadzić do upośledzenia naturalnego systemu amortyzacji stopy i dyskomfortu odczuwanego w momencie pełnego obciążenia stopy masą ciała. (więcej)

Choroba Haglunda-Severa

Choroba Haglunda Severa należy do jałowych martwic kości, które są zespołami chorobowymi polegającymi na martwicy kości powstającymi bez udziału zakażenia (bez obecności drobnoustrojów chorobotwórczych). Uważa się, że jałowe obumieranie kości może być spowodowane miejscowymi zaburzeniami jej ukrwienia.

Choroba występuje najczęściej między 9 a 13 rokiem życia. Do objawów należą bóle okolicy pięty nasilające się po długotrwałym chodzeniu lub bieganiu. Zazwyczaj obecna jest tkliwość palpacyjna oraz obrzęk w okolicy guza piętowego. Po znacznym przeciążeniu tej okolicy ból może być tak silny, że zmusza do stawiania stopy na przodostopiu z pominięciem pięty. (więcej)


Atrofia poduszki tłuszczowej pięty

Częste noszenie butów z twardą podeszwą, bieganie po twardym podłożu, otyłość oraz złe ustawienie pięty mogą powodować stopniową degradację poduszki tłuszczowej polegające na przesunięciu się tkanki tłuszczowej z centrum pięty na jej brzegi. Skutkuje to utratą zdolności tkanki tłuszczowej do absorpcji wstrząsów. Obciążenia zaczynają być przenoszone przez ścieńczałą skórę na kość piętową, wywołując przewlekłe dolegliwości bólowe pięty. (więcej)

Zespół zatoki stępu

Jeśli odczuwasz ból zlokalizowany lekko w przód od kostki bocznej w okolicy lekkiego zagłębienia w stopie, możliwe, że cierpisz na tzw. zespół zatoki stępu.

Zatoka stępu to przestrzeń utworzona przez tunel kostny między kością skokową a piętową, w którym przebiegają naczynia krwionośne i nerwy. Otaczają je bogato unerwione więzadła, tkanka łączna i tłuszczowa. W wyniku podrażnienia lub urazu tych struktur dochodzi do wyzwolenia dolegliwości bólowych, które zazwyczaj są zależne od amplitudy ruchu w stopie.

Dochodzi wtedy do pociągania lub kompresji tkanek lub drażnienia blizn powstałych w przeszłości, np. po skręceniu stawu skokowego. Objawy ulegają nasileniu w trakcie biegu, lądowania po zeskoku lub w trakcie wspięć na palce. Mogą mieć charakter ciągnięcia, szczypania lub tępego bólu. Po aktywności fizycznej może pojawić się lekki obrzęk przednio-bocznej części stopy. (więcej)


Skręcenie kostki – skręcenie stawu skokowego

Do skręcenia kostki dochodzi najczęściej w trakcie aktywności sportowej o dużej komponencie nagłych zwrotów, zatrzymań oraz w sportach kontaktowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna). Nierzadko jednak, do naciągnięcia lub uszkodzenia więzadeł stawu skokowego wystarczy złe postawienie stopy na podłożu po zwykłym potknięciu się w trakcie chodu.

Do czynników predysponujących do urazu można zaliczyć: (więcej)

Konflikt strzałki z kością piętową

Mechaniczne podrażnienie wynikające z konfliktu kości strzałkowej z kością piętową może zdarzać się w przypadku znacznego stopnia koślawości tyłostopia. Pięta bardzo mocno pochyla się wtedy do środka, co powoduje, że odległość między jej częścią boczną a strzałką może ulec zmniejszeniu do zera.

Aby zlikwidować dolegliwości bólowe, wskazane jest noszenie indywidualnych wkładek ortopedycznych z klinem supinującym tyłostopie, co zmniejsza stopień pochylenia się pięty do środka i przywraca przestrzeń pomiędzy obiema kośćmi.

Gabinet Podologiczny Foot-Med Kraków - Ruczaj © 2018 foot-med.pl