rejestracja

Zdiagnozuj problem – podeszwa

W wybranym obszarze występują:

Patologie trzeszczek

Trzeszczki to dwie małe kosteczki zlokalizowane w okolicy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego od strony podeszwowej przodostopia. Łączą się one z więzadłami oraz ścięgnami mięśni (tzw. aparat trzeszczkowy), biorąc udział w przenoszeniu sił w trakcie przetaczania stopy, umożliwiając sprawne wybicie z palucha w trakcie chodu. Ich rolą jest również optymalna dystrybucja nacisków na podeszwie przodostopia poprzez nakierowanie obciążenia na fizjologiczny punkt podporu stopy, jakim jest okolica głowy I-wszej kości śródstopia. Ponadto, pełnią funkcję amortyzującą uderzenia stopy o podłoże.

Patologie trzeszczek występuje najczęściej u osób trenujących sporty o dużej komponencie kroków pivotujących, skoków i biegania (np. tenis, balet, jogging). [więcej]


Podagra

Mianem podagry określa się zespół objawów dotyczących pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego palucha, które wynikają z odkładania się w tym stawie nadmiaru kwasu moczowego w postaci tzw. guzków dnawych. Prowadzi to do częstych stanów zapalnych, a w efekcie stopniowej degradacji chrząstki i szybszych zmian zwyrodnieniowych stawu.

Przyczyną choroby są zaburzenia metaboliczne prowadzące do podwyższenia się poziomu kwasu moczowego we krwi.

Objawy są najbardziej nasilone po spożyciu obfitych posiłków bogatych w białko lub po spożyciu alkoholu. Staw palucha jest wtedy zaczerwieniony, obrzęknięty i bolesny (atak podagry).

Leczenie podagry polega na stosowaniu odpowiedniej diety z eliminacją związków purynowych, które są odpowiedzialne za utrzymywanie się zbyt wysoki ego poziomu kwasu moczowego we krwi.


Hallux valgus

Haluks kojarzony jest głównie jako bolesne wybrzuszenie w okolicy głowy pierwszej kości śródstopia.

Zniekształcenie to wiąże się z zaburzeniem układu szkieletu stopy, w którym pierwsza kość śródstopia odsuwa się od drugiej, przodostopie ulega poszerzeniu, a paluch ustawia się w koślawości. Gdy stopień patologicznego ustawienia palucha jest znaczny, paluch może nawet przemieścić się pod drugi palec stopy, wymuszając jego uniesienie i ustawienie w nieprawidłowej pozycji młotkowatej. Paluch może być dodatkowo zrotowany wokół własnej osi w taki sposób, że płytka paznokcia zwrócona jest ku pozostałym palcom stopy. Koślawość palucha przeważnie występuje wraz z płaskostopiem poprzecznym i pociąga za sobą szereg problemów takich jak: [więcej]


Paluch sztywny

Paluch sztywny jest to schorzenie obejmujące pierwszy staw śródstopno-paliczkowy (I MTP, I metatarsophalangeal joint) objawiające się stopniową utratą zakresu zgięcia grzbietowego palucha. Ograniczeniu ruchomości towarzyszy zwykle ból stawu zwłaszcza w końcowym zakresie ruchu. Wspięcie na palce może nie być możliwe, a chód cechuje się przymusowym przetaczeniem stopy po zewnętrznej krawędzi.

Istotą problemu są zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze, szczególnie tworzenie się ostefitów (wyrośli kostnych) na grzbietowej stronie stawu , które wchodząc w konflikt, ograniczają ruchomość i nasilają dolegliwości bólowe. [więcej]

Zniekształcenia małych palców

Najczęstszą przyczyną zniekształceń palców jest noszenie nieprawidłowego obuwia. Za mały rozmiar buta lub ścięty czubek ogranicza ruchomość palców i jednocześnie ustawia je w nienaturalnej pozycji.

Stopniowemu osłabieniu ulegają mięśnie, które stabilizują paliczki bliższe palców. Ponadto, może dojść do mechanicznego urazu palca. Częste noszenie obuwia typu balerinki lub japonki prowadzi natomiast do sytuacji, w której podświadomie napinamy mięśnie leżące po grzbietowej stronie stopy, by zapobiec zsuwaniu się obuwia ze stopy. W efekcie, doprowadzamy do utrwalania się dysbalansu napięć mięśniowych pomiędzy prostownikami a zginaczami palców. Z biegiem czasu prowadzi to do zmian w ustawieniu palców.

Zniekształcenia te często towarzyszą innym wadom stóp, szczególnie płaskostopiu poprzecznemu oraz koślawemu ustawieniu palucha. Mogą mieć też podłoże zapalne (gdy osoba choruje na reumatoidalne zapalenie stawów) lub neurologiczne (schorzenia układu nerwowego). (więcej)


Neuralgia nerwu podeszwowego przyśrodkowego (palce I-III, ból promieniujący)

Bóle przyśrodkowej części podłużnego łuku stopy mogą niekiedy wynikać z uwięźnięcia nerwu podeszwowego przyśrodkowego będącego jednym z odgałęzień nerwu piszczelowego tylnego.

Ponadto, nerw podeszwowy przyśrodkowy zaopatruje palce I-III, które również mogą zostać objęte dolegliwościami w postaci mrowienia lub drętwienia. Ucisk nerwu spowodowany jest przeważnie konfliktem tego nerwu z mięśniem odwodzicielem palucha, co stosunkowo często zdarza się w przypadku stopy płasko-koślawej.

Leczenie obejmuje korekcję wadliwego ustawienia stopy za pomocą wkładek supinujących tyłostopie. W przypadku braku poprawy przeprowadza się zabieg chirurgicznego odbarczenia nerwu.

Płaskostopie poprzeczne

Najczęstszym objawem wynikającym z płaskostopia poprzecznego jest ból stopy odczuwany w okolicy podeszwowej strony przodostopia. Dolegliwości mogą mieć różne nasilenie – od przejściowego dyskomfortu podczas długotrwałego chodzenia aż do bólu uniemożliwiającego swobodne postawienie stopy. Możesz mieć wręcz wrażenie, że stąpasz po twardych kamykach zlokalizowanych na środku przodostopia. (więcej)


Złamanie zmęczeniowe II/III kości śródstopia

Na złamania zmęczeniowe najbardziej narażone są osoby trenujące sport (biegi, chód sportowy) posiadające nieprawidłową biomechanikę stopy z ograniczoną zdolnością do amortyzacji uderzenia stopy o podłoże. Istotnym czynnikiem predysponującym do złamań obrębie drugiej lub trzeciej kości śródstopia jest płaskostopie poprzeczne będące skutkiem niestabilności pierwszego promienia.

W tym przypadku, głowa pierwszej kości śródstopia nie przyjmuje obciążeń, ponieważ przesuwa się w kierunku dogrzbietowym stopy. Nacisk przenoszony jest wtedy na sąsiednie, mniej ruchome kości śródstopia – drugą i trzecią.

(więcej)

Choroba Freiberga-Kohlera II

Choroba Freiberga-Kohlera II należy do jałowych martwic kości, które są zespołami chorobowymi polegającymi na martwicy kości powstającymi bez udziału zakażenia (bez obecności drobnoustrojów chorobotwórczych). Uważa się, że jałowe obumieranie kości może być spowodowane miejscowymi zaburzeniami jej ukrwienia. W przebiegu choroby kość jest bardziej podatna na odkształcenia – zapadając się, może stracić swój kształt, a tym samym zaburzeniu może ulec jej funkcja w ujęciu biomechanicznym. (więcej)

Bunionette

Problem odczuwany jest głównie jako ból i dyskomfort z boku przodostopia (od strony małego palca), czemu może towarzyszyć miejscowa hiperkeratoza (stan nadmiernie zrogowaciałej skóry, odciski) z powodu ucisku i ocierania przez zbyt wąski czubek buta. Często dochodzi do zapalenia kaletki maziowej znajdującej się w tej okolicy, co predysponuje do pojawienia się obrzęku i zwiększenia stopnia tkliwości.

Czym jest Bunionette?

Bunionette to zniekształcenie V-tej kości śródstopia i najmniejszego palca w stopie charakteryzujące się nadmiernym uwydatnieniem wyniosłości bocznej w okolicy piątego stawu śródstopno-paliczkowego. Piąty palec ustawia się analogicznie jak paluch koślawy, tyle, że po przeciwnej stronie przodostopia. Bunionette często występuje w połączeniu z płaskostopiem poprzecznym, gdzie spłaszczony łuk poprzeczny powoduje poszerzenie stopy. (więcej)

Złamania piątej kości śródstopia

Charakterystycznymi objawami dla złamania piątej kości śródstopia są: ból, zasinienie okolicy bocznego brzegu stopy, obrzęk oraz trudności w pełnym obciążaniu kończyny. (więcej)

Dysfunkcja kości sześciennej

Kość sześcienna położona jest w przód od kości piętowej po stronie zewnętrznej stopy. Razem z kośćmi klinowatymi współtworzy łuk poprzeczny. Jej prawidłowa biomechanika umożliwia ekonomiczne przetaczanie stopy w trakcie chodu lub biegu.

Zablokowanie kości sześciennej w ustawieniu dogrzbietowym często występuje u osób nadmiernie obciążających brzeg boczny stopy (supinatorzy, osoby ze szpotawym ustawieniem podudzi). Może to prowadzić do upośledzenia naturalnego systemu amortyzacji stopy i dyskomfortu odczuwanego w momencie pełnego obciążenia stopy masą ciała. (więcej)

Uszkodzenie stawu Lisfranca

Staw Lisfranca (staw stępowo-śródstopny) łączy trzy kości klinowate i kość sześcienną z pięcioma kośćmi śródstopia.

Do urazów na tym poziomie dochodzi najczęściej w wyniku :

  • gwałtownego obciążenia masą ciała stopy pozostającej w zgięciu podeszwowym (sporty kontaktowe o dużej komponencie biegu, zatrzymań i skoków),
  • bezpośredniego uderzenia w stopę lub zakleszczenia stopy (wypadki motocyklistów).
(więcej)

Zapalenie rozcięgna podeszwowego

Jeśli przy pierwszych krokach po wstaniu z łóżka odczuwasz ból podeszwowej strony pięty, który ulega stopniowemu złagodzeniu w trakcie dnia, prawdopodobnie Twoje rozcięgno podeszwowe uległo przeciążeniu. Rozcięgno podeszwowe biegnie podeszwową stroną stopy od pięty aż do palców.

Ból w trakcie chodu pojawia się dlatego, ponieważ rozcięgno podeszwowe z każdym krokiem napina się, biorąc udział w podtrzymaniu łuku podłużnego stopy. Jeśli mamy do czynienia z ostrym stanem zapalnym, ból może być tak silny, że uniemożliwi Ci położenie pięty na podłożu i zmusi do nieprawidłowego obciążenia stopy na przodostopiu. Jeśli uprawiasz bieganie, ból może zaostrzyć się podczas treningu. (więcej)


Zespół kanału stępu (neuropatia nerwu piszczelowego tylnego)

Zespół kanału stępu to zespół objawów wynikających z podrażnienia nerwu piszczelowego tylnego na wysokości kanału stępu.

Kanał stępu jest to kostno-włóknista struktura zlokalizowana pod kostką przyśrodkową stopy, w obrębie której przebiegają struktury:

• Nerw piszczelowy tylny, • Ścięgna mięśni (piszczelowy tylny, zginacz długi palców, zginacz długi palucha), • Naczynia (tętnica piszczelowa tylna, żyła piszczelowa tylna).

(więcej)


Choroba Ledderhose’a

Choroba Ledderhose’a polega na tworzeniu się zwłóknień w obrębie rozcięgna podeszwowego stopy. Pod skórą w okolicy łuku podłużnego można wyczuć twarde niebolesne guzki. Rozpoznanie potwierdza się badaniem USG, w którym najczęściej w środkowej części rozcięgna podeszwowego stwierdza się obecność guzków o specyficznych cechach. Zmiany te nie występują w miejscu przyczepu rozcięgna do guza piętowego. (więcej)


Neuralgia nerwu podeszwowego przyśrodkowego

Bóle przyśrodkowej części podłużnego łuku stopy mogą niekiedy wynikać z uwięźnięcia nerwu podeszwowego przyśrodkowego będącego jednym z odgałęzień nerwu piszczelowego tylnego.

Ponadto, nerw podeszwowy przyśrodkowy zaopatruje palce I-III, które również mogą zostać objęte dolegliwościami w postaci mrowienia lub drętwienia. Ucisk nerwu spowodowany jest przeważnie konfliktem tego nerwu z mięśniem odwodzicielem palucha, co stosunkowo często zdarza się w przypadku stopy płasko-koślawej. (więcej)

Zapalenie rozcięgna podeszwowego

Jeśli przy pierwszych krokach po wstaniu z łóżka odczuwasz ból podeszwowej strony pięty, który ulega stopniowemu złagodzeniu w trakcie dnia, prawdopodobnie Twoje rozcięgno podeszwowe uległo przeciążeniu. Rozcięgno podeszwowe biegnie podeszwową stroną stopy od pięty aż do palców.

Ból w trakcie chodu pojawia się dlatego, ponieważ rozcięgno podeszwowe z każdym krokiem napina się, biorąc udział w podtrzymaniu łuku podłużnego stopy. Jeśli mamy do czynienia z ostrym stanem zapalnym, ból może być tak silny, że uniemożliwi Ci położenie pięty na podłożu i zmusi do nieprawidłowego obciążenia stopy na przodostopiu. Jeśli uprawiasz bieganie, ból może zaostrzyć się podczas treningu. (więcej)

Zapalenie rozcięgna podeszwowego

Jeśli przy pierwszych krokach po wstaniu z łóżka odczuwasz ból podeszwowej strony pięty, który ulega stopniowemu złagodzeniu w trakcie dnia, prawdopodobnie Twoje rozcięgno podeszwowe uległo przeciążeniu. Rozcięgno podeszwowe biegnie podeszwową stroną stopy od pięty aż do palców.

Ból w trakcie chodu pojawia się dlatego, ponieważ rozcięgno podeszwowe z każdym krokiem napina się, biorąc udział w podtrzymaniu łuku podłużnego stopy. Jeśli mamy do czynienia z ostrym stanem zapalnym, ból może być tak silny, że uniemożliwi Ci położenie pięty na podłożu i zmusi do nieprawidłowego obciążenia stopy na przodostopiu. Jeśli uprawiasz bieganie, ból może zaostrzyć się podczas treningu. (więcej)


Choroba Haglunda-Severa

Choroba Haglunda Severa należy do jałowych martwic kości, które są zespołami chorobowymi polegającymi na martwicy kości powstającymi bez udziału zakażenia (bez obecności drobnoustrojów chorobotwórczych). Uważa się, że jałowe obumieranie kości może być spowodowane miejscowymi zaburzeniami jej ukrwienia.

Choroba występuje najczęściej między 9 a 13 rokiem życia. Do objawów należą bóle okolicy pięty nasilające się po długotrwałym chodzeniu lub bieganiu. Zazwyczaj obecna jest tkliwość palpacyjna oraz obrzęk w okolicy guza piętowego. Po znacznym przeciążeniu tej okolicy ból może być tak silny, że zmusza do stawiania stopy na przodostopiu z pominięciem pięty. (więcej)


Atrofia poduszki tłuszczowej pięty

Poduszka tłuszczowa stanowi jeden z naturalnych mechanizmów amortyzujących wstrząsy i chroniących stopę przed nadmiernym obciążeniem. Podeszwa stopy posiada zwartą warstwę podskórnej tkanki tłuszczowej o grubości nawet do 2cm w okolicach pięty. Tkanka tłuszczowa usytuowana jest wśród włóknistych przegród, co nadaje poduszce sprężystość i pewną odporność na odkształcenie. (więcej)

Neuralgia Baxtera

Ból przyśrodkowej powierzchni pięty może wskazywać na neuralgię nerwu Baxtera czyli podrażnienie jednej z gałęzi nerwu podeszwowego bocznego.

Nerw Baxtera stosunkowo często ulega uwięźnięciu między mięśniem czworobocznym podeszwy a mięśniem odwodzicielem palucha. Ucisk nerwu może również zachodzić w wyniku różnych stanów patologicznych toczących się w obrębie stopy takich jak: obrzęk zapalny czy obecność zrostów i blizn pourazowych. (więcej)

Gabinet Podologiczny Foot-Med Kraków - Ruczaj, Krowodrza © 2019 foot-med.pl